Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym Apartamencie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 1. Przed przybyciem prosimy Państwa o skontaktowanie się z właścicielami apartamentu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. Numer telefonu: 508056057.
 2. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 następnego dnia.
 3. Przedłużeń pobytu dokonuje się w miarę istniejących możliwości i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami.
 4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Właściciel apartamentu zobowiązany jest:
  • Zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji przebywających w nim gościach,
  • Reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w apartamencie.
 6. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienki). Palenie dozwolone jest w miejscach do tego wydzielonych.
 7. Drzwi wejściowe oraz drzwi do Apartamentu otwierane są za pomocą kluczy. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia klucza prosimy niezwłocznie powiadomić właścicieli. Opłata za zgubienie klucza wynosi 150 zł.
 8. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 9. Osoby niezameldowane w Apartamencie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właścicieli, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
 10. Bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami gość Apartamentu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 11. Zachowanie osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców budynku. Właściciel Apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 12. Goście ze zwierzętami przyjmowani są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem apartamentu.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia Apartamentu. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 14. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy Apartamentu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Właściciel Apartamentu zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym Apartamencie. Życzymy miłego wypoczynku.

Gospodarze

Joanna i Mariusz Płusa

.

 • Zobacz galerię
  Współpracujemy z Pokoje Integro
  Współpracujemy z Apartamenty Sedinum